SPGR Generelt


Termer

Person - et individ som er rgistrert i systemet, som det kan bli spurt om i spørringer og/eller svare på spørringer. Navn og gyldig e-post er påkrevd for å legge en person inn i systemet.

Respondent - et individ / person som vil svare på en eller flere spørringer.

Målperson - en valgt person fra en gruppe som er målet for analysen. Dette er vanligvis for 360+ undersøkelser der lederen er målperson og vil bli evaluert av alle i gruppen, samt svare på flere svarobjekter.

Gruppe - en navngitt gruppe av personer som man har planlagt å kjøre en eller flere SPGR-spørringer på.

Spørring - et sett med spørsmål man har opprettet for en spesifikk gruppe.

Svarobjekt - et abstrakt spørsmålsobjekt som ikke gjelder en bestemt person. Dette kan være roller, idealer (f.eks. "Ideell medarbeider"), grupper sett under ett (f.eks. "Teamet vårt"), kultur (f.eks. "Vårt firma") og annet relevant.

Globalt Svarobjekt - samme som Svarobjekt, men delt av alle konsulenter i systemet slik at de ikke kan bli redigert. Disse blir også ofte oversatt.

Lokalt Svarobjekt - samme som Svarobjekt, men tilhører en enkelt SPGR-konsulent som kan opprette, redigere og bruke denne fritt.

Spørringstype - et spesifikt oppsett av en gitt type spørring.

Rapporttype - en samling diagrammer og sider som kan opprettes for visse spørringstyper og som produserer en PDF-rapport.

Spørsmålstype - SPGR-spørreskalaen som ble brukt. Bruk BehSD4 for personer og roller. For mer abstrakte spørreobjekter, bør du vurdere Val_SD4 i stedet. Andre tilgjengelige spørsmålstyper er under konstruksjon og bør ignoreres inntil videre.

Instruksjon - dette er en større instruksjonstekst som vises sammen med SPGR-spørsmålene for å veilede hvordan respondenten skal fortsette når han svarer.

Feltdiagram - det mest brukte SPGR-diagrammet som viser svarene i tredimensjonalt felt med blå, grønne og røde områder, samt gule og grå sektorer.

Smidighetsdiagram - en representasjon av SPGR-svarene som gir en indikasjon på hvor fleksibel og adaptiv oppførselen til et individ eller en gruppe er.