SPGR Spørringstyper

Det finnes flere forskjellige spørringstyper som kan kjøres i SPGR, avhengig av målet for spørringen og hva som skal måles og analyseres.

SPGR Organisasjonsnivåer

Vanlige Spørringstyper

De vanligste SPGR-spørringstypene er; TEAM, 360+ og Objekt.

SPGR TEAM Spørring (team)

Det beste verktøyet for å kartlegge dynamikken til en gruppe mennesker, TEAM-spørringen brukes til å få alle medlemmer av en gruppe til å evaluere seg selv og hverandre.

SPGR 360+ Spørring (360plus)

For 360 graders evaluering av et individ (målperson), f.eks. lederen av et team eller avdeling, der alle respondentene vil evaluere vedkommende. I tillegg kan målpersonen bli spurt om ett eller flere svarobjekter.

SPGR Objektspørring (objekt)

Når fokus er på (abstrakte) svarobjekter og ikke personer i gruppen, passer objektspørring vanligvis best.

Generisk SPGR Spørring

Et mer generelt oppsett som gir mer kontroll over hvem som skal evalueres og hvem som vil svare på objekter.

Spesifiserte spørringstyper

Enkelte forhåndsdefinerte undersøkelsestyper er satt opp for å forenkle spesifiserte brukstilfeller.

SPGR Individuelle Objekter

Et forhåndsdefinert sett med svarobjekter for å kartlegge en eller flere individer angående selvrefleksjon, ambisjoner og idealer.

SPGR Leder Objekter

En versjon av SPGR Individuelle Objekter skreddersydd for spørring av ledere, og som sådan er et godt utgangspunkt for veiledning, coaching og ellers bidra til å forbedre ledelsesadferd ved en kandidat.

Spesielle spørringstyper

Spesialiserte spørringstyper for spesielle situasjoner;

Free-rider

Ikke en vanlig SPGR-spørring, men en kort spørring med kontrollspørsmål angående tilstedeværelse av free-riders / free-loaders og sterke / dominerende ledere i gruppen. Et nyttig supplement i noen situasjoner.

Rask SPGR-spørring

Dette er en forkortet versjon av SPGR TEAM-spørringen designet for større team der en viss nøyaktighet i SPGR-skalaen ofres for å forkorte tiden det tar å fullføre en spørring, og dermed tillate større team eller hyppigere undersøkelser uten tiden det tar å fullføre en spørringsrunden blir for lang.

SPGR-spørsmålene halveres fra 24 til 12, og dette må man huske på når man analyserer rapporter, siden ganske mye nyanse går tapt når kryss-korrelasjon og korrigerende verdier fra de andre 12 spørsmålene ikke fanges opp.