Personvernvilkår

(Sist oppdatert 1. mars 2022)


Disse personvernvilkår gjelder for SGPR Gyre Web applikasjonen. Gjennom å bruke vår nettside og tjeneste samtykker du til disse personvernvilkår.

1. Bakgrunn

SPGR Gyre Web (“tjenesten”) eies og driftes av SPGR Institute AS.

Som bruker av tjenesten gir du oss tilgang til personopplysninger som du registrerer. Hensikten med disse personvernvilkårene er at du som bruker skal vite hvilke opplysninger vi samler inn om deg, formål med denne innsamlingen og dine rettigheter til egne personopplysninger. Personvern er viktig for oss, og vi er opptatte av at ditt personvern ivaretas og behandles med respekt.

2. Formål

Formålet med innhenting av personopplysninger er i første rekke å oppfylle de forpliktelser vi som leverandør har ovenfor deg som bruker eller kunde av tjenesten. Disse forpliktelsene innebærer bruk av tjenesten, deling av relevant informasjon med deg om f.eks. oppdateringer eller endringer i tjeneste, brukervilkår mv., kundestøtte og administrasjon. Som bruker har du til enhver tid rett til å be om at dine opplysninger rettes eller slettes, og til å få innsyn i, samt utlevert, de personopplysninger vi har om deg. Du kan til enhver tid se, rette eller slette dine personopplysninger fra kontoinnstillinger i tjenesten.


3. Brukers personopplysninger

3.1 Brukerkonto

For å bruke tjenesten må du enten opprette en brukerkonto eller bli invitert som respondent.

For å opprette brukerkonto må du oppgi følgende opplysninger:

  • Ditt navn
  • Din e-postadresse

Formålet med disse opplysningene er å sikre en kommunikasjonsflyt mellom deg og oss, f.eks. ved behov for support, relevant informasjon om oppdateringer eller endringer i løsningen og administrasjon/fakturering. Din e-postadresse benyttes også som et sikkerhetsledd ved endring av passord eller brukernavn, der slike endringer må bekreftes via din e-post.

3.2 Personopplysninger i SPGR Gyre Web

I SPGR Gyre Web kan du opprette en eller flere grupper for deg selv eller noen andre. Opplysninger som lagres om en bruker eller respondent inkluderer (men er ikke begrenset til):

  • Fullt navn
  • E-post adresse
  • Språk
  • Demografiske data (alder, kjønn, leder eller ei, industri man jobber i)
  • Gruppe, team eller avdelingstilhørighet relevant for SPGR analyser.
  • Besvarelser på genererte spørringer og analyser lagt inn av brukeren / respondenten selv.

Opplysninger om og fra den enkelte er kun tilgjengelige for de som gis tilgang til den aktuelle personprofilen og besvarelser. Personen som oppretter grupper og inviterer respondenter blir automatisk personprofilens administrator og kan videreføre lese-/skrivetilgang

3.3 Samtykke

Alle personopplysninger om levende personer, herunder navn, demografiske data og besvarelser, krever samtykke fra den enkelte før det legges inn i systemet. Brukere kan legge inn navn, epost og gruppetilhørighet på andre med hensyn på å invitere til spørringer. Hver bruker er selv ansvarlig for at personer de deler opplysninger om samtykker til dette, og er inneforstått med at slikt samtykke når som helst kan trekkes tilbake.


4. Underleverandører

Underleverandørene som SPGR Institute AS benytter seg av kan ikke bruke personopplysninger til noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt. Dette er regulert gjennom egen databehandleravtale med hver enkelt underleverandør.

4.1 Hostingleverandør

For kjøring av tjenesten og lagring av data benytter vi vår leverandør Syse AS som drifter den underliggende infrastrukturen som utgjør mesteparten av tjenesten. Se Syse sin tjenesteavtale for mer informasjon.

4.2 Softwareutvikling

For utvikling av web-applikasjonen SPGR Gyre Web bruker vi vår leverandør Rubendahl Consulting AS, som har tilgang til bl.a. løsningens databaser, herunder personopplysninger, for drift, utvikling og support av tjenesten.


5. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (“cookies”) for å kunne gi en best mulig tjeneste og brukeropplevelse. Informasjonskapslene gjør bl.a. at du kan logge inn og ikke må oppgi brukernavn og passord jevnlig.

Se vår Cookie Policy for ytterligere detaljer om vår håndtering av informasjonskapsler.


6. Lagring av data

Databaser som inneholder personopplysninger, altså navn, e-postadresser, besvarelser, demografiske data osv er lagret i Norge. (Se "Hostingleverandør" over)


7. Dine rettigheter

Til syvende og sist er du eier av dine egne personopplysninger og har rett til å velge hos hvem og hvor dine opplysninger er lagret. Dine viktigste rettigheter er:

  • Innsyn: Fullt innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg, hvor opplysningene stammer fra samt formål med lagring av opplysningene.

  • Retten til å bli glemt: Din rett å få dine opplysninger slettet fra våre systemer. Du kan selv slette en del av egne data ved å logge inn i tjenesten. Vi vil også slette dine opplysninger på forespørsel fra deg.

Du kan lese mer om dine rettigheter som registrert bruker hos Datatilsynet.


8. Oppbevaring og sletting av dine opplysninger

Dine personopplysninger vil være lagret så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle formålet, altså bruk av tjenesten, utenom der SPGR Institute AS er forpliktet til å lagre slike opplysninger etter regnskaps- og bokføringslovverk. Når du ber om at egne data slettes, fjernes de fra våre aktive systemer permanent.


9. Kontakt

Om du har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med SPGR Institute AS på support@spgr.no


10. Endringer

Ved endringer i vår behandling av personopplysninger, f.eks. som følge av endringer i tjenesten eller i lovverk, og du er registrert som bruker av tjenesten, vil du varsles for å gjennomgå vilkårene på nytt.